Kunst in opdracht

Beelden in Opdracht

Toffe Bende‘: Sophie en Axel waren voor deze opdracht vooral geïnspireerd door mijn reeds tevens in opdracht gerealiseerde sculpturen ‘Dearness‘ en ‘De kracht van acht‘.

“Wij zijn op zoek naar een beeld dat vriendschap en gezelligheid onder familie en vrienden symboliseert.  Temeer omdat dit een geschenk is van onze familie en vrienden.”

Daar Sophie en Axel 4 kinderen hebben was het wenselijk om 6 personen weer te geven waardoor èn  het gezin èn hun vriendschap kon worden verbeeld.  Samen vieren ze regelmatig een feestje en drinken daarbij een gezellig drankje samen! Zichtbaar is dat het verliefde koppel wordt omringd door vrolijke personen die een eigenheid hebben, die warmte, vertrouwen, energie en plezier uitstralen, met elkaar proosten op het leven en positief in de toekomst kijken.  Je wordt vrolijk als je bij deze Toffe bende in gezelschap bent!

Het muurtje in de tuin waarbij Toffe bende s’ avonds wordt aangelicht is de aangewezen locatie voor dit sculptuur.  Het gezelschap heet je welkom om daarna met een brede glimlach het huis te betreden.

 

Dearness’ is een bronzen sculptuur van zes mensen, vier mannen en twee vrouwen, die naast elkaar op een bank zitten. Hoewel zij verder niets doen dan dat ‘zitten’ is het geen statisch beeld. Integendeel het is een levendig, misschien zelfs ‘beweeglijk’ beeld. De mannen en de vrouwen bewegen hun hoofd, draaien naar links of rechts. Ze kijken naar elkaar en er is sprake van een liefdevolle interactie. Toch is het niet alleen hun onderlinge verhouding en de manier waarop zij met elkaar in contact treden die het beeld tot leven wekken, ook het lijnenspel van de armen en benen doet mee. Als in een snelle tekening geven de lange lijnen vorm aan het beeld én een ritme aan. Zodoende is de sculptuur een uitstekend voorbeeld van het harmonieuze samengaan van de wensdroom van een opdrachtgever en de artistieke verbeelding van Astrid Huisman – Biemans.

De werken in opdracht die Huisman – Biemans maakt, zijn stilistisch en artistiek een volledig onderdeel van haar oeuvre. Met grote vaardigheid en aandacht heeft zij de wensen van de opdrachtgever in het beeld verwerkt. Zonder moeite zal de laatste zijn of haar verhaal in de atmosfeer van het beeld én de details herkennen. Ook, zoals bij ‘Dearness’ het geval is, hij of zij niet van het maakproces op de hoogte was. ‘Dearness’ is gemaakt als een verassing. De opdrachtgever was één van de vier afgebeelde broers en twee zussen. Hij wilde de rest verassen met een sculptuur die hun gezamenlijkheid en warme familieband verbeeldt. Want ook al zijn alle zes allang uitgevlogen en hebben zij een eigen leven, toch is er sprake van een hechte band. Dit gevoel wordt uitgedrukt met die ene geheven arm van de broer die uiterst links zit. Hij omarmt met dit gebaar alle anderen die naast hem zitten. Voor het overige zijn de details van hun persoonlijkheid en de onderlinge relaties in de vormen, kleuren en de aard van de attributen verwerkt: het vrolijke hoge schoeisel van de zusters, hun jurkjes, de enkele afgezakte kous. De details van de herenkleding voor alle seizoenen, de houding van een hand. ‘Dearness’ is dus meer dan zomaar een beeld; Het is een werk dat in nauwe samenwerking met een opdrachtgever vorm kreeg.

Een tweede werk dat als voorbeeld van een opdracht diende heet ‘De kracht van acht’. Ook dit beeld is een fraaie compositie van verschillende personen die ondanks al hun verschillen toch met elkaar verbonden zijn. Het gaat om acht jong volwassenen met een beperking die samen met hun verzorgers in één wooneenheid leven. De ouders van één van hen wilden de bijzonderheden van dit samenzijn vieren en verbeelden. Na gesprekken tussen deze opdrachtgevers en Huisman – Biemans ontstond dit speciale beeld dat vooral aan de mogelijkheden en het plezier van de bewoners tegemoet komt. De extra begeleiding die de jonge mensen nodig hebben is geen beperking, maar een kracht die zowel mentaal als fysiek tot uiting komt. Dit gegeven wordt in het beeld gesymboliseerd door een circusartiest die vrolijk op twee wielen balanceert.

Uit de voorbeelden blijkt dat Huisman – Biemans goed met verschillende menselijke situaties uit de voeten kan. De samenwerking en gesprekken leveren gevarieerde en vitale sculpturen op die niet alleen goed de wensen van de opdrachtgever uitdrukken, maar ook uitstekend de door de opdrachtgever omschreven omgeving functioneren: op kantoor, in de tuin, in de huiskamer, op een plat dak, vóór het huis.

Hoe subtiel en gevarieerd de verhalen kunnen zijn, blijkt ook uit de sculptuur ‘Dikke Neel’, dat het leven van een charmante en markante vrouw en haar bijzondere leven verbeeldt. De titel is de koosnaam van haar echtgenoot, ze heet Cornelia en is verre van dik. Haar persoonlijkheid en gebeurtenissen uit haar leven zijn op allerlei manieren in het beeld vervat. Haar jackje toont heel trots wat strookjes stof een herinnering aan de groothandel in stoffen die zij en haar echtgenoot dreven. Het jasje is afgewerkt met vijf knoopjes, het aantal van hun kinderen. Het aantal kleinkinderen, dertien, wordt met stippen op het tasje aangeduid. Haar kinderen en hun echtgenoten koesteren het beeld. “Ze is een beschermvrouwe op ons erf.”

Behalve familie- en levensverhalen verwerkt Huisman – Biemans ook verhalen en herinneringen over kinderen in beeld. Het leidde tot een serie opdrachten waarvan de sculptuur ’Friends’ de eerste was. Het beeld toont een lief meisje met een apenknuffel. Het werd gemaakt in opdracht van een man die zijn pas gevonden liefde een sculptuur wilde schenken. Het werd een beeld van haar en haar knuffel, een levendige jeugdherinnering. Een grootmoeder die het beeld zag, herkende er onmiddellijk haar nog jonge kleindochter in. Dit leidde tot de opdracht om voor al haar kleinkinderen een soortgelijke sculptuur te maken met een beer, met een konijn ’Vier knuffels op een rij’. Je hoeft alleen aan je eigen jeugd en knuffels terug te denken om je te realiseren hoe betekenisvol zo’n herinnering aan kind en knuffel is.

Werkwijze

Het proces waarin een werk in opdracht ontstaat is gebaseerd op een intensieve samenwerking. Het proces verloopt in verschillende stadia.

1. Oriëntatie

In het eerste stadium inventariseert Astrid Huisman – Biemans uw wensen. Dat begint met een goed inhoudelijk gesprek. Meestal komen in een dergelijk gesprek anekdotes naar voren, herinneringen en korte verhalen die lang in het geheugen opgeslagen waren. Het kan ook gaan om kleine gebaren, gewoontes of persoonlijkheidskenmerken die op een inspirerende manier verwerkt kunnen worden in een ontwerp dat aan het uiteindelijke kunstwerk ten grondslag ligt.

2. Werkschets

De resultaten van dat eerste gesprek worden samen met u besproken. Niet alleen de inhoud is onderwerp van gesprek. Er zal ook worden ingegaan op het formaat dat het kunstwerk moet krijgen en het materiaal waarin het werk wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het werkproces.

3. Plan van aanpak

Op grond van het gangbare werkproces van schetsontwerp tot sculptuur, wordt een plan van aanpak gemaakt. In dat plan worden de volgende onderdelen geformuleerd:
– Het bespreken van uw wensen
– Het bedenken / schetsen van een ontwerp
– Overleg en uitleg betreffende het ontwerp
– Uitvoering van het ontwerp
– Eindresultaat van het Kunstwerk

4. Realisatie

Als het plan van aanpak akkoord is, wordt de termijn waarin het werk gerealiseerd gaat worden besproken. De kosten voor het ontwerp en realisatie van het Kunstwerk worden vooraf besproken en na akkoord schriftelijk vastgelegd.

5. Certificaat van echtheid

Na het gereedkomen van het Kunstwerk ontvangt u een certificaat van echtheid.

Wilt u meer informatie omtrent het maken van een Kunstwerk in opdracht, neem via deze link contact op.

This function has been disabled for Astrid Huisman - Biemans.